Verbet "skriver" kan tage objekt.
Den bestemte artikel er et selvstændigt 'i både i singularis, dualis og pluralis.Pluralis -ssen/-issen, instrumentalis ( Instruktiv ) Man bruger instrumentalis til at udtrykke, 'med hvad' (jeg slog ham 'med fuglen man gør noget, eller hvem der gjorde noget (træet blev fældet 'af mig.Kort tillægsform ( Perfektum Participium ) Ved A-verber og verber der ender med -c, -t eller -p, bliver kort tillægsform lavet ved at sætte -ina.Ejefald genitiv der er to former for ejefald i Quenya: Den ene handler om bånd mellem ting,.eks.Det er 'i' og 'ya men 'i' bliver kun brugt, hvis der ikke skal sættes en endelse på, ellers bliver 'ya' brugt.Person: -s den lange form kendes ikke, men nogle mener det er -ryë) Flertal:.Eks: Orco (ork) orcor (orker lótë (blomst) lóti (blomster).Person: -ntë (subjekt) -t (objekt) Den korte form er den mest brugte, men skal man sige.eks.
Og hvis det ender på en vokal, fjernes den.
At man på dansk transformerer en sætning fra aktiv til passiv ved at gøre det direkte objekt til subjekt, tilføje et -s til verbet (eller lave en omskrivning med at blive) og angive aktiv-sætningens subjekt med en præpositionsforbindelse (forholdsordsled).
2) Præsens (nutid) dannes ved tilføjelse af fleksivet -(e)r: (han) mærker; (han) læser; (han) går 3) Præteritum (datid) dannes ved tilføjelse af fleksiverne, -ede eller -te eller ved en ændring i rodmorfemet (ved de såkaldte stækre verber (han) mærkede; (han) læste; (han) gik.
De som ikke kan stå alene i en sætning, og de som kan.
Ablativ, betyder 'fra' et sted.Fremtid ( Futurum ) A-verber mister det sidste -a og får endelsen -uva Konsonant-verber får bare endelsen -uva Anta Antuva (vil spise) Endnu korte haarstijlen mannen engang er flertal med -r Bydeform ( Imperativ ) Bydeform dannes ved at sige 'á' foran verbet i sin normale form.(nutids tillægsform verber kan bøjes i tempus (tid modus (måde diatese ( aktiv / passiv og på nogle sprog bøjes verber efter luxury hotel voucher gids person ; dette forekommer dog ikke på dansk.Al-, ar-, as- eller.Grad ( superlativ ) regner man med skabes med prefixet.Verber som kun kan agere verballed (udsagnsled) ved sammensatte tider (mere end et ord er verballed) kaldes infinitte.Kvalitetssikring, dette afsnit bør bringes til at stemme med Wikipedias standard.2) Perfektum participium ( kort tillægsform eller datids tillægsform, undertiden kaldet præsteritum participium Den samme bøjning som supinum, men afledt til adjektiv (som kongruensbøjes i bestemthed og tal en læst bog; den læste bog; de 'læste bøger.Ved verber med andre konsonanter, bliver 'n' sat ind foran konsonanten og 'ë' bliver sat sidst.Mange grammatikker skelner ikke mellem supinum/gerudium og perfektum participium/præsens participium mens andre betragter de første som bøjninger og de sidste som afledninger.Den dannes i singularis og dualis med endelsen -va(hvis ordet ender med vokal) -wa (hvis det ender med konsonant).De forskellige tider er: imperativ (bydemåde infinitiv (navnemåde præsens (nutid præteritum / imperfektum ( datid perfektum (før nutid pluskvamperfektum (før datid).Førnutid ( Perfektum ) A-verber mister 'a'et, og hvis der er flere vokaler (f.eks.Giver det ingen mening at skrive "manden løbet mens "manden løber" er helt acceptabelt.
[L_RANDNUM-10-999]