colourful rebel webshop kortingscode

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van met korting naar kroller muller het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid.
Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.Verstrekte kortingscode's danwel code's v&d cadeaubon niet meer geldig welke ten doel hebben gratis verzending te faciliteren zijn niet van toepassing op artikelen welke reeds korting genieten.Voor de verzending en handeling van bestellingen wordt 5,95 gerekend.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Colourful Rebel.Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Colourful Rebel.Colourful Rebel zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.Artikel 10 De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.Artikel 13 Betaling Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van.
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Colourful Rebel.
Artikel 2 Definities, in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door Colourful Rebel worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen.
E-mailadres: kvK-nummer: 63392976, bTW-nummer: NL B01 *Bestellingen geretourneerd naar dit adres worden niet in behandeling genomen.
Artikel 12 Levering en uitvoering Colourful Rebel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Colourful Rebel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Colourful Rebel en een consument.Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd.


[L_RANDNUM-10-999]